Kesin Kayıt Formu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Katılımcı Sözleşmesi)

Eğitim Durumunuz
infoakademi'yi Nereden Duydunuz?
Ödeme tipini seçiniz
Sözleşme Metni
Sözleşme Hükümleri:

1. İş bu sözleşme yukarıda adı geçen kişi ile infoakademi arasında imzalanmıştır. 2. Yukarıda adı geçen katılımcı, bu sözleşmeyi kabul ederek yukarıda ayrıntıları verilmiş programını almayı taahhüt etmiş ve aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. infoakademi yukarıda ayrıntıları verilen program hizmetini anlaşılan şartlarda, zamanında ve eksiksiz bir biçimde vermeyi katılımcıya taahhüt eder. 3. Ödemeler, kredi kartı üzerinden tek çekim, taksitli olarak ya da havale ile infoakademi hesaplarına ödenebilecektir. 4. Program alacak kişinin derslere katılması zorunludur. Devamsızlık bir program dönemindeki toplam ders saatini 1/3 oranında geçtiği takdirde katılımcı o programda başarısız sayılır. 5. Program sözleşmesi ve ödemenin onaylanmasının ardından, kişi tarafından her ne sebeple olursa olsun iptali söz konusu değildir. Mücbir sebeplerden dolayı iptallerde %20 Cayma bedeli ve +396 TL işlem ücreti alınmaktadır. Programa katılan katılımcı belirlenen süre kadar program alması ve tahakkuk edecek ödemeleri yapması zorunludur. Ancak ödemelerin tamamının yapılması kaydıyla, talep edildiğinde program dönemi, aynı program yılı içinde olması şartıyla, farklı bir tarihe ertelenebilir. 6. Disiplin yönetmeliğine uymayan katılımcılar ile ilgili infoakademi’nin, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 7. Program sonucunda katılım belgesi, katılımcının adresine karşı ödemeli olarak gönderilecektir. 8. Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklar durumda Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkili olacaktır. 9. Eğitim katılımcıya uzaktan online eğitim ile yada örgün olarak verilecektir. 10. İş bu sözleşme www.info-akademi.com web sitesi üzerinde düzenlenmiştir ve kurumumuz veri tabanında saklı kalacaktır. 11. Katılımcı aşağıdaki "Kayıt koşullarını kabul ediyorum" kısımını işaretleyerek iş bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Kayıt koşullarını okuyup kabul ediniz.*