Kesin Kayıt Formu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Katılımcı Sözleşmesi)

Eğitim Durumunuz
infoakademi'yi Nereden Duydunuz?
Ödeme tipini seçiniz
Sözleşme Metni
Sözleşme Hükümleri:

1. İş bu sözleşme formda adı geçen kişi ile infoakademi arasında imzalanmıştır. 2. Yukarıda adı geçen katılımcı, bu sözleşmeyi kabul ederek yukarıda ayrıntıları verilmiş programını almayı taahhüt etmiş ve aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. infoakademi yukarıda ayrıntıları verilen program hizmetini anlaşılan şartlarda, zamanında ve eksiksiz bir biçimde vermeyi katılımcıya taahhüt eder. 3. Ödemeler, kredi kartı, havale yada nakit olarak infoakademi'ye ödenebilecektir. 4. Program alacak kişinin derslere katılması zorunludur. Devamsızlık bir program dönemindeki toplam ders saatini 1/3 oranında geçtiği takdirde katılımcı o programda başarısız sayılır. 5. Program sözleşmesi ve ödemenin onaylanmasının ardından, kişi tarafından her ne sebeple olursa olsun iptali söz konusu değildir. Mücbir sebeplerden dolayı iptallerde %25 Cayma bedeli ve +896 TL işlem ücreti alınmaktadır. Programa katılan katılımcı belirlenen süre kadar program alması ve tahakkuk edecek ödemeleri yapması zorunludur. Ancak ödemelerin tamamının yapılması kaydıyla, talep edildiğinde program dönemi, aynı program yılı içinde olması şartıyla, farklı bir tarihe ertelenebilir. 6. Disiplin yönetmeliğine uymayan katılımcılar ile ilgili infoakademi’nin, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 7. Program sonucunda katılım belgesi, katılımcının adresine karşı ödemeli ya da elden teslim şeklinde verilir. 8. Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklar durumda Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkili olacaktır. 9. Eğitim katılımcıya uzaktan online eğitim ile yada örgün olarak verilecektir. 10. İş bu sözleşme www.info-akademi.com web sitesi üzerinde düzenlenmiştir ve kurumumuz veri tabanında saklı kalacaktır. 11. Katılımcı aşağıdaki "Kayıt koşullarını kabul ediyorum" kısımını işaretleyerek iş bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.
Güncelleme tarihi: 06.01.2024

Kayıt koşullarını okuyup kabul ediniz.*